Số 6, Long Vỹ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

0988 189 570 - 0969 335 997

Kimbaophat2020@gmail.com